فهرست نشریات موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام
Fa Ar Fr En

فهرست کل نشریات نشریات فاقد نمایه ISC
کلیدواژه:
جستجو براساس:
فهرست کل نشریات
ردیف عنوان نشریه ISSN E_ISSN
1 پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر 24766305 24765643
2 جامعه شناسي اقتصادي و توسعه 23224371 26764660
3 جامعه شناسي آموزش و پرورش 23221445
4 جامعه شناسي ايران 17351901
5 جامعه شناسي تاريخي 23221941 24766798
6 جامعه شناسي سياسي انقلاب اسلامي 27835200
7 جامعه شناسي سياسي جهان اسلام 22520732 23454431
8 جامعه شناسي فرهنگ و هنر 27172414
9 جامعه شناسي كاربردي 20085745 2322343X
10 جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي 23830395 25383612
11 جامعه شناسي ورزش 26455641
12 جامعه شناسي هنر و ادبيات 25385046

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved