فهرست نشریات پايگاه استنادی علوم جهان اسلام
Fa Ar Fr En

فهرست کل نشریات نشریات فاقد نمایه ISC
کلیدواژه:
جستجو براساس:
فهرست کل نشریات
ردیف عنوان نشریه ISSN E_ISSN
1 بررسي هاي حسابداري و حسابرسي 26458020 26458039
2 پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري 22518509 25381520
3 پژوهش هاي حسابداري مالي 20087691 23223405
4 پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي 23830379 2383272x
5 پيشرفت هاي حسابداري 20089988 27169626
6 تحقيقات حسابداري و حسابرسي 22518428
7 حسابداري ارزشي و رفتاري 24767166 25384228
8 حسابداري دولتي 24234613 2645498X
9 حسابداري سلامت 22520473 22520546
10 حسابداري مالي 23452617
11 حسابداري مديريت 22285938 23221321
12 حسابداري و بودجه ريزي بخش عمومي 27173135
13 حسابداري و منافع اجتماعي 27832163 27832414
14 دانش حسابداري 20088914 2476292X
15 دانش حسابداري مالي 22518975 26766213
16 دانش حسابداري و حسابرسي مديريت 23225785
17 مطالعات تجربي حسابداري مالي 17351138
18 مطالعات حسابداري و حسابرسي 22520864

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved